Yargıtay’dan apartmanda oturan milyonlar için flaş karar. Zorunluluk kaldırıldı

Yargıtay, çatı katında ikamet eden bina yöneticisinin çatının yenilenmesi için anlaştığı şirketle işlemi tamamlaması üzerinden bir karar aldı.

Kat malikleri çatı için ödeme yapmayınca yönetici icra takibi başlattı. Bina sakinleri mahkemeye başvurdu, ancak mahkeme davanın reddi kararını aldı.

İCRA TAKİBİ DEVAM EDEBİLİR

Yargıtay, mahkeme kararını onaylayarak çatı yapım bedeli ödemeyenlere karşı icra takibinin devam edebileceğine hükmetti.

Davalı bina sakinleri, icra kararına itirazlarını bildirdi. İkinci kez mahkemenin yolunu tutan bina yöneticisi, icra takibine yapılan itirazın kaldırılması talebinde bulundu.

Davacı yönetici, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20/1c maddesi gereğince çatı yapım bedelini ödemeleri gerektiği belirtilerek borçluların itirazlarının iptali ile takibin devamını istedi.

Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı davacı temyiz etti. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı.

TÜMÜNÜN ONAYI GEREKİYOR

Açıklanan kararda, “Dava konusu taşınmazın mimari projesine göre ana taşınmazda çatının olmadığı belirlenmiştir. Somut olayda ise davacının kendi dairesini kapatacak şekilde yaptırdığı tespit edilmiştir.

Çatı yapımı proje değişikliği gerektirmekte olup kat maliklerinin oy birliği ile alacağı kararla yapılabilir. Bu hususta kat maliklerinin oy birliğiyle almış olduğu bir karar bulunmamaktadır.

Ana taşınmaza ait proje tüm kat maliklerinin muvafakatı ile değiştirilip belediyece onaylanmadıkça, projedeki biçimin korunması ve onarımın projesine ve tekniğine uygun olarak yapılması gerekir.

“ONAY VERMEYEN DAVALI TARAF SORUMLU TUTULAMAZ”

Yasaya aykırı şekilde ve projesinde yer almayan biçimde yapılan çatının yapım giderinden bu duruma onay vermeyen davalı taraf sorumlu tutulamaz. Tüm bu nedenlerle mahkemece yazılı şekilde karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir