Salda Gölü’ne risk oluşturan maden iznini Danıştay iptal etti

Salda Gölü’ne zarar vereceği öngörülen kalker ocağı projesine verilen ÇED gerekli değildir kararını Isparta İdare Mahkemesi’nin ardından Danıştay 4. Dairesi de iptal etti.

Burdur’un Eşeler yaylasında Zontaş Zonguldak Taş Kömürü şirketi tarafından yapılmak istenen kalker ocağına verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararına Isparta 2. İdare Mahkemesi’nin ardından Danıştay 4. Dairesi de ret kararı verdi. Karar üçe iki oy çokluğuyla alındı. Danıştay hakimleri, ilk derece mahkemesi tarafından bölgede yaptırılan bilirkişi keşfini hatırlatarak, Eşeler bölgesinde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarıyla, orman fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle Burdur Valiliği’nin temyiz talebini reddettiğini karara bağladı. Kararda ayrıca Salda Gölü’nün de ‘olumsuz’ etkilenebileceği ifade edildi.

Valilik temyiz etmişti

 Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, aralık 2022’de şirkete Burdur Valiliği tarafından verilen ÇED gerekli değildir kararını, bölgede yaşayanlar yargıya taşımıştı. Isparta 2. İdare Mahkemesi’nde iptali talep edilen ÇED kararı için projenin bulunduğu alanda bilirkişi incelemesi yapılmıştı. Bilirkişi raporunda da kalker ocağı projesinin ormandan, su kaynaklarına ve Salda Gölü’ne kadar doğada olumsuz etki yaratacağı raporlanmıştı. Isparta 2. İdare Mahkemesi de bilirkişi raporu doğrultusunda karar vermiş, Valiliğin şirkete verdiği ÇED gerekli değildir kararının iptaline hükmetmişti. Valilik ilk derece mahkemesini temyiz ederek süreci Danıştay 4. Dairesi’ne taşımıştı.

Danıştay onadı 

Burdur Barosu ile Türkiye Ormancılar Derneği’nin müdahil olduğu davayla ilgili Danıştay 4. Dairesi Burdur Valiliğinin temyiz talebini reddetti. Danıştay 4. Dairesi açıkladığı kararda ilk derece mahkemesinin verdiği kararı aynen onadı.

İlk derece mahkemesinin kararında ise şu ifadelere yer verilmişti: “İdare Mahkemesince verilen kararda; yaptırılan keşif ve bilirkişi neticesinde hazırlanan bilirkişi raporu ile dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, dava konusu proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının su kalite ve miktarını olumsuz yönde etkileyeceği belirlenmiştir. Proje tanıtım dosyası kapsamında sahanın bitki örtüsünün doğru belirlenmediği, proje alanında bulunan ormanların yok edilmesi durumunda yerüstü ve yeraltı su rezervlerinin zarar göreceği saptandı. Ormanın hidrolojik fonksiyonunun olumsuz etkileneceği ve Salda Gölü’nü besleyen su kaynaklarının yok olmasına neden olacağı, sahada bulunan endemik bitki türlerinin yok olmasına neden olacağı, tarımsal ve hayvansal üretimi olumsuz yönde etkileyeceği sonucuna varılmıştır.”

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir