Dünya üzerinde yaşayan en büyük canlı ne balina ne dinazor! Yaklaşık 4.400 yaşında ve denizin dibinde yaşıyor

Posidonia Australis, tek bir organizma değil, bir klonal topluluktur. Bu, çayırın içindeki tüm bitkilerin aynı genetik yapıyı paylaştığı anlamına gelir. Tüm bitkiler, tek bir ortak ebeveynden doğan klonlardır.

Çayır, rizom adı verilen yer altı klonal filizleri yoluyla çoğalır. Rizomlar, çayırın deniz tabanı boyunca yayılmasını sağlar.

Posidonia Australis, hem biyolojik hem de çevresel açıdan önemli bir organizmadır. Çayır, bir ekosistemin merkezidir ve birçok deniz canlısına yaşam alanı sağlar. Ayrıca, bölgenin su kalitesini iyileştirir.

Posidonia Australis, dünyanın en yaşlı canlı organizması olan Pando ağaçlarından sonra ikinci en büyük canlı organizmadır. Pando ağaçları, Utah’ta bulunan bir kök sistemiyle birbirine bağlı yaklaşık 50.000 çam ağacından oluşan bir topluluktur. Pando’nun yaşı yaklaşık 80.000 yıl olarak tahmin edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir